- Uncategorized

Økt sjømatkonsum ved bedre dokumentasjon!

Ut ifra en ny norsk studie hevdes det at oppdrettslaks kan være bra for de som er gravide. Det var få som visste at laksen i denne studien faktisk var spesielt oppdrettet og hadde mindre fremmedstoffer, samt mer av Omega-3 fettsyrer. Kort sagt kan vi kalle det for helseforskning gjort med en “skreddersydd” laks. Ifølge den britiske avisen “The Sun” er det sunt å spise laks, da dette kan beskytte barnet mot utvikling av astma. Daily Mail, Science Daily og over 70 nettsteder verden over er blant de andre som har slått fast det samme. Artiklene viser til forskningen som var ledet av professor Philip Calder ved Southampton Universitet. Prosjektet er koordinert av Nifes. Det ikke alle forskere som er enige med denne studien. Studien er kalt for “Salmon in Pregnancy Study”, som skal være en del av EU-prosjektet som heter Aquamax. Med seg har de 32 partnere og et stort budsjett på omlag 15 millioner euro. Dette ledes av Nifes, med Øyvind Lie som prosjektkoordinator.

Laks har blitt en større satsing

Nifes har satt i gang med å lede et nyere prosjekt kalt for “Fish Intervention Studies”. I følge Nifes er dette den største enkeltsatsningen på helseeffekter av å spise sjømat. Budsjettet er på 70 millioner kroner. Det kom frem en kritikk mot prosjektet angående utlysningsteksten i NRK Brennpunkt. Der stod det blant annet at forskningen skulle dokumentere de positive effektene og årsakssammenhengene med å spise sjømat i forhold til folkehelsen. Laksen som ble testet hadde et lavere innhold av fiskeolje og Omega-3 enn normalt. I tillegg hadde den også mindre fremmedstoffer. Gjennomsnittsnivået i dag på opprettslaks er 39 % høyere enn laksen fra Fish Intervention Studies. Denne laksen blir brukt som et spiseforsøk for elever både i Norge og i Tyskland. Det er for å sjekke om de får bedre prestasjoner etter å ha spist fisk i 3-4 måneder, sier prosjektleder Jannike Øyen. Forskeren Oddrun Gudbrandsen brukte samme type laks i et rotteforsøk og spiseforsøk for overvektige. Dette for å finne ut om laksen er med på å påvirke blant annet blodfett og blodsukkerregulering.

Lite uønskede fremmedstoffer

“Optimal laks” ble utviklet hos Skretting ARC. Kort sagt var det lite med uønskede fremmedstoffer som var brukt på selve laksen. En porsjon på 150 gram med laks var utregnet med 52,5 pg dioksiner og dioksinlignende PCB. Det vil si at nivået var mye lavere enn det er å finne i en vanlig laksetype. I andre typer oppdrettslaks har det blitt funnet opptil åtte ganger så mye av de samme typer stoffer. Gravide er spesielt sårbare, dermed tok de ikke sjansen på å tilby dem vanlig oppdrettslaks. Uønskede typer fremmedstoffer kan ha en lang nedbrytningstid, noe som kan føre til at det hoper seg opp med mulighet for å bli videreført til barn. Besøk Kry.no for å bestille legetime online! Det er bare å laste ned appen og bestille! Timene er gratis for barn som er under 16 år. Du finner i tillegg mer info på nettsiden, i tilfelle det er noe du kan gjøre selv.