- Uncategorized

Klarer man å knekke demensgåten

Demens er en alvorlig folkesykdom over hele verden. Hvert tredje sekund blir et menneske rammet av sykdommen et sted i verden. Likevel har man fortsatt ikke klart å finne en kur, da demenssykdom er svært kompleks.

Vi vet at det finnes ting vi kan gjøre for å forebygge det. Det viktigste er å hele tiden holde hjernen aktiv. For eksempel med kryssord, sudoku og lydbøker. Du kan få ulike rabattkoder på abonnementer og aktiviteter via Hej senior.

100.000 nordmenn får årlig demens, der over 60 % er Alzheimers sykdom. Det er altfor mange for en sykdom vi vet så lite om. Mye av grunnen til manglende forskning, er mangel på penger. Det man vet med Alzheimers er at hjernen rett og slett svikter mer og mer.

Forskerne har funnet ut at et essensielt protein ikke lenger fungerer like godt og gir skade på hjernen. Derimot vet man ikke hvorfor ennå.

Det er noen medisiner som er tilgjengelige i dag, men ingen av dem kurerer sykdommen. De vil kun kunne dempe symptomene i en periode, men dessverre har den ikke effekt hos alle. Dessuten har det vist seg at noen medisiner har en rekke alvorlige bivirkninger, og disse har derfor blitt tatt av markedet. Men forskerne gir ikke opp. Forskning handler om å prøve og feile, før man til slutt finner løsningen.

Det er ønskelig at man finner en måte å oppdage demens tidligere, slik at man kan påvirke utviklingen. Det jobbes derfor med å finne ut hvordan hjernen fungerer i tiden før sykdommen opptrer. Stamcelle behandling er også noe forskerne ser på, og de undersøker om det kan være blodprøver som kan vise tegn på fremtidig demenssykdom. Det er stort fokus på å kunne ta sykdommen ved roten, før den som blir angrepet blir så dårlig at kinoturen med rabattkode fra Hei Senior ikke lenger er aktuelt.

Når det forskes på nye legemidler skjer dette oftest gjennom tre faser, etter at dyreforsøk og grunnforskning har vist at dette legemiddelet kan ha potensiale.

I første fase testes medikamentet ut på en gruppe frivillige. De ser da på blant annet bivirkninger, utskillelse og opptak.

I den andre fasen testes virkningseffekten. Dette gjøres på en gruppe mennesker som har sykdommen med mål om å finne riktig dose, lengde på behandling og eventuelle bivirkninger.

I den siste fasen utprøves legemiddelet i større skala. Denne fasen er mest tidkrevende og det tar i snitt 12-15 år fra forskningen starter til legemiddelet eventuelt kommer på markedet.

Inntil videre for vi sørge for å trene hjernen vår med ulike aktiviteter. Hej senior har mange gode rabattkoder til det formålet.