- Helseforskning

Å jobbe som forsker

 

Helseforskning er en sentral, offentlig prioritering. Det er et forskningsfelt med økende fokus,med de muligheter og utfordringer det bringer med seg. For å drive med forskning kreves det fortsatt menneskelige ressurser – ikke bare finansielle bevilgninger.

Som forsker får man muligheten til å bruke mye tid på det man kanskje liker aller best, som det å stille spørsmål, og finne frem til løsninger. Forskning er i bunn og grunn en jobb hvor man løser problemstillinger. Det er rett og slett en jobb hvor man løser puslespill på jobb.

En fast stilling som forsker er krevende å få, så det tar vanligvis litt tid å lande en slik jobb. Forskere har som regel en bachelorgrad (eventuelt integrert bachelorgrad), en mastergrad og en doktorgrad. Doktorgraden er ment å skulle være starten på forskerkarrieren, og det er her man kan vise at man har de kvaliteter som trengs for å bli en god forsker. Som stipendiat får man økonomisk støtte for å fordype seg i et felt over lengre tid og man kan vise at man klarer å levere et godt resultat deretter. Arbeidet i denne perioden definerer gjerne hva man forsker på senere i karrieren.