- Helseforskning

Forskning og politikk

 

Politiske prosesser spiller en viktig rolle i alt som skjer i samfunnet i dag. Helseforskning er intet unntak i så måte. Det er mye som skrives om politikk og helse. Dette viser viktigheten av å holde seg oppdatert på politiske prioriteringer – selv om man er fordypet i sitt fagfelt. Det samme gjelder med tanke på å vise den samfunnsmessige relevansen av sin forskning. I Norge er det nemlig slik at det meste av bevilgninger til forskning kommer fra staten. Da må man passe på at man minner staten på hva som er viktig innenfor sitt fagfelt.

Samtidig er det flere og flere privatpersoner som gir penger til forskning. Dette har bidratt til å sette fokus på den delen av forskningen som ikke får så mye penger fra det offentlige.

Det er også viktig at man følger med på de mulighetene som ligger i forskningsprogrammet i Europa. Gjennom EUs Horizon 2020 – verdens største forsknings- og innovasjonsprogram, kan norske aktører delta på lik linje med aktører fra EUs medlemsland. Her inngår man prosjekter sammen med forskere fra minst to andre land og institusjoner. Gevinsten er økonomisk støtte, faglig utbytte og erfaringsutveksling på tvers av landegrenser.