- Helseforskning

Blir man friskere av å ha hund eller katt?

 

Mange familier har et kjæledyr. En årsak er ofte at man vil lære barna å ta vare på noen, og å utvise omsorg. En annen grunn kan være at man ønsker at barna skal holde seg friske – noe som har vært et uttalt argument over lengre tid. Men er det hold i denne påstanden? En amerikansk organisasjon har nå forsket på dette. De har sett på om barn blir friskere av å være sammen med hund eller katt. Kanskje overraskende på mange, var at konklusjonen ble nei.

Forskerne fant at barn generelt sett ikke er friskere av å bo tett på dyr som kan utfordre immunsystemet deres med forskjellige bakterier. Det de fant ut var heller at barn med dyr er i litt bedre fysisk form. De veier generelt litt mindre fordi de beveger mer på seg og de kan ha tendenser til bedre fokus. Kjæledyr smitter også over på humør og livsglede. Det er med andre ord klare fordeler ved å holde en hund i huset, om man ser på fysisk og psykisk helse – selv om det altså ikke har noen innvirkning på immunforsvaret i direkte positiv forstand.