- Uncategorized

Forsikringsutbetaling for PTSD på ferie

I 2011 var det en kvinne som fikk en forsikringsutbetaling på 1,3 millioner kroner for posttraumatisk stresslidelse (PTSD) etter hun var på ferie under et jordskjelv i Japan. Hun var sterkt preget av opplevelsen etter hjemkomsten med frykt, søvnplager og mareritt. Kvinnen endte derfor opp med å kontakte et advokatselskap for å få fremme kravet hennes om erstatning for inntektstap. Det kan koste penger å finne en god advokat, det billigste forbrukslån kan hjelpe deg.

Forsikringsavtalen for PTSD

Forsikringsavtalen hennes innebar at arbeidsgiveren hadde forsikret henne og ansatte for varig ervervsmessig uførhet og for medisinsk invaliditet. I henhold til vilkårene forfaller erstatningen til utbetalingen på tidspunktet den forsikrede har vært minimum 50 prosent arbeidsufør i 2 år på grunn av sykdom og ervervsmessig uførhet som er varig. I kvinnens tilfelle gjaldt saken om hun hadde rett på delutbetaling og erstatning for å være 100 prosent ute av stand til å utføre arbeid. Selskapet bak forsikringen hennes avviste delutbetalingen av ervervserstatningen etter 50 prosent sammenhengende uførhet på 2 år med vedtaket på innvilgelse av tre år for arbeidsavklaringspenger av NAV. NAV kunne bare fatte vedtak for et år om gangen, noe som ville betydd at utbetalingene ville komme lenge etter uførheten hennes.

Varig ervervsuførhet

Kvinnens erklæringer fra behandlerne bekreftet PTSD-diagnosen som gjorde henne varig ute av stand til å kunne jobbe. Advokatfirmaets sakkyndige fremla derfor erklæringene som dokumenterte hennes skade og at symptomene aldri ville avta. Det betydde derfor at hun ikke ville komme tilbake til arbeidslivet igjen. Selskapet bak forsikringen valgte derfor å betale ut hele erstatningen, selv uten vedtaket om uførepensjon. Forsikringssummen for kvinnen ble beregnet ut fra hva hun hadde tjent året hun først ble syk. Så advokatene anførte derfor at summen måtte basere seg på det hun bille ha tjent, dersom hun ikke var blitt syk. Som følge av dette argumentet, bestemte selskapet for å betale det maksimale beløpet for forsikringen til kvinnen.