- Helseforskning

Hva er helseforskning?

 

Alle har vært syk en gang. Mange har vært syk flere ganger. Det er ingen som liker å være syk. Det er derfor man har sykehus for at folk som er syke kan komme seg til et sted hvor man kan få hjelp til å bli frisk. Historien har vist at man ikke alltid kan bli frisk med egen hjelp. Utvikling av medisiner og behandlingsmetoder skjer gjennom lange og tidkrevende prosesser. Forskning på helse-, sosial-, og medisinfaglig kompetanse er derfor særdeles viktig for at man skal hjelpe sin egen befolkning og andre i nød. Helseforskning er derfor også en viktig del av politikken.

Helserelatert forskning i seg selv er vanskelig å beskrive. Helseforskning kan sies å bestå av forskjellige prosesser. En av disse er kunnskap om forebygging. En viktig del av helsearbeid er å passe på at folk ikke blir syke. Det er mye billigere å passe på at folk ikke blir syke enn å bruke store ressurser på å hjelpe syke å bli friske. Forebygging er noe man bruker mye tid på i utenlandshjelpen. Det er viktig at folk lærer seg å drikke rent vann, vaske hender og kroppen og bruke sanitærfasiliteter riktig. Dette er en stor utfordring på steder hvor det er mye fattigdom og vanskelig tilgang på rent vann eller rene toaletter uten at det må penger til for å hjelpe.

Diagnoser er et annet viktig område av helseforskning. De store endringene i medisinbruk kommer ofte fra forbedringer i diagnoser eller bedre medisiner. Leger vet sjeldent umiddelbart hva som feiler en person, men bruker en rekke metoder for å utelukke forskjellige sykdommer som viser seg å ikke passe inn i symptombilde. Klarer man å forandre på hvordan leger tilnærmer seg dette slik at det blir raskere og at man også kan få en høyere suksessrate på forsøkene har man gjort en veldig god jobb.

Behandling er et annet viktig område innen helseforskning. Dette området går ofte hånd i hånd med diagnostisering. Det er likevel en viss forskjell. Diagnostisering handler om å komme frem til rette sykdom, mens behandlingen handler om hvordan man gjør pasienten frisk fra den gitte sykdommen. Klarer man å forbedre måten man behandler personer på, kan man også utrydde sykdommer helt. Før i tiden kunne lungebetennelse ta livet av folk. Etter at man oppdaget penicillin, forsvant plutselig lungebetennelse som et livstruende problem.

Teknologi og helse er et stort og framvoksende forskningsområde. Her er det fortsatt et enormt potensiale – spesielt tverrfaglig. Det er viktig at man kombinerer forskjellige fagfelt i helseforskningen for å få mest mulig ut av mulighetene som ligger der. Det er på denne måten at mye er oppnådd innenfor kirurgien. Her er det fortsatt veldig mye som kan gjøres for å hjelpe pasientene.