- Helseforskning

Forskning og etikk

 

Forskning er en viktig måte å skaffe seg informasjon om hvordan man kan holde seg frisk og hvordan man kan bli frisk raskere. Det er også mye penger å spare for det offentlige gjennom en slik optimalisering av ressurser. En slik tankegang rundt optimalisering glir fort over i en utfordring om å holde penger som brukes på forskning mest mulig effektivt i omløp. Problemstilling knyttet til etikk i forskningen “er et voksende problem.

En av de typiske eksemplene på dette er hvordan man tester mulige behandlingsmetoder eller medisiner. Det er ikke lov å teste dette på mennesker i første omgang, men medisin blir testet på mennesker etter lange og omfattende tester på dyr. Dyr utsettes med andre ord for potensielle lidelser for at mennesker kan leve litt bedre. Dette er blitt kritisert av mange som mener at dyr også fortjener visse rettigheter og beskyttelse slik at de slipper å bli utsatt for fysiske og psykiske påkjenninger som kan komme gjennom slike tester.

Et annet spørsmål er om man skal bruke medisinsk forskning på ting som kanskje ikke er av like høy helsemessig prioritet. Mange produkter og tjenester har for eksempel ofte sitt utspring i annen type medisinsk forskning. Eksempler på dette kan være milliardindustrier som sex-piller eller sex-dukker av silikon.

Det er viktig å huske på at forskning hjelper mennesker, og at mennesker i noen sammenhenger være viktigere enn dyr til en utstrekning hvor dyr må brukes som forsøkskaniner før man går over på menneskelige tester. Det er i den sammenhengen viktig å vite forskjell på å teste sjampo på kaniner og teste AIDS-vaksiner på griser. Begge er selvfølgelig utfordrende for dyrene, men sjampo er kanskje ikke av samme helsemessige presserende karakter.