- Uncategorized

Mangler vi i Norge medmenneskelighet?

Under pandemien har vi fått sett de vestlige landenes sanne ansikt og hvor mye makt som står på spill når det gjelder vaksiner. Noen land kjøper opp alle vaksinene som er å oppdrive og deretter går det ut over fattigere land. Av og til kan man lure på om nordmenn mangler medfølelse eller omtanke også, da det virker viktigere å vaksinere alle nordmenn før andre land får sine.

Noen sier til og med at de fattige landene kan skylde på seg selv for at de ikke har et system godt nok til å kjøpe inn vaksiner til alle. Men vi mangler ikke medfølelse for andre. Tvertimot er vi ganske flinke på mange måter. Her skal vi se på hvorfor nordmenn også tenker på medmennesker selv om de ikke snakker samme språk eller ser like ut som oss.

Frivillighet

Vi i Norge er ivrige når det gjelder frivillighet. Det kan være folk som melder seg inn i organisasjoner som jobber som frivillige til arrangementer og begivenheter. Her er noen organisasjoner med frivillige deltakere:

  • Human Etisk Forbund
  • Den Norske Turistforeningen
  • Røde Kors
  • Norsk Folkehjelp
  • NOFUS

I følge SSB utførte frivillige over 140.000 årsverk i 2017.

Veldedighet

Men nordmenn er gode givere også. Det handler om de store katastrofene eller de verste krigene. Vi gir til forskning og veldedige formål som får verdens oppmerksomhet. Hvert år gir nordmenn over 20 milliarder kroner til veldedighet og ulike formål verden over. Det er spesielt barn og kvinner som mottar veldedighet, som ofte er å opprettholde livssituasjonen til folk i krise.

Bærekraft

Norge fokuserer på å utvikle bærekraftige løsninger. Ikke bare for oss selv, men også landene verden over. Det er viktig for at vi skal kunne fortsette å leve i frihet og fred også i årene som kommer. Norge satser milliarder av kroner hvert år for å skape en bærekraftig framtid. Det handler like mye om fordeling som miljøtiltak.